Advokátní tarif a soudní poplatek

Náklady na občanské řízení je možno vypočítat od 1.1.2013.

Tarifní hodnota - určena podle § 8 a § 9 Vyhlášky č. 177/1996 Sb. Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) - je to hodnota předmětu sporu při zahájení poskytování právních služeb.

Tarifní odměna - určena podle § 7 Vyhlášky č. 177/1996 Sb. Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) - je to základní sazba tarifní odměny advokáta, která se následně může měnit v závislosti na okolnostech případu určených ve vyhlášce, přičtením paušálních náhrad a DPH je-li advokát jejím plátcem.

Soudní poplatek v občanském soudním řízení - určen podle položky 1 Zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích.

Soudní poplatek n a vydání elektronického platebního rozkazu - určen podle položky 2 Zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích
znížená najviac o 70 eur.