Tarifní odměna

Náklady na občanské řízení a trestní/správní řízení je možno vypočítat od 1.1.2013.

Vyhláškou se rozumí Vyhláška č. 177/1996 Sb. Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)