Náhrada za použitie motorového vozidla (vrátane spotreby PHM)

Náhrada za použitie motorového vozidla vypočítaná podľa § 1 písm. b) Opatrenia MPSVaR č o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách účinnej v čase pracovnej cesty v spojení s § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Cena PHM - ak nedisponujete pokladničným blokom preukazujúci cenu PHM, použite cenu podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky pre daný týždeň