Náhrada za stratu času

Náhrada za stratu času - určená podľa § 17 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení účinnom od 15.06.2019 (za každú aj začatú polhodinu cesty na úkon a späť).