Úroky

Úroková sadzba v občianskych veciach – základná úroková sadzba ECB navýšená o 5% bodov – určená podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Úroková sadzba v obchodný veciach – základná úroková sadzba ECB navýšená o 8% bodov - určená podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.